Podstawy konstrukcji maszyn, w skrócie PKM jest to dziedzina wiedzy wchodząca w skład inżynierii mechanicznej. Obejmuje ona projektowanie i dobór typowych elementów mechanizmów i maszyn.

W skład PKM wchodzą umiejętności:

 • doboru tolerancji wymiarowych i pasowań,
 • doboru tolerancji kształtu,
 • doboru chropowatości powierzchni,

 • konstruowania i doboru połączeń,
 • konstruowania i doboru łożyskowania,
 • konstruowania i doboru wałów i osi,
 • konstruowania i doboru sprzęgieł,
 • konstruowania i doboru hamulców,
 • konstruowania i doboru przekładni,

 • określenia warunków w jakich element pracuje,
 • ustalenia obciążenia elementu,
 • określenia wymiarów elementu stosując zasady obliczeń wytrzymałościowych,
 • dobóru elementów typowych,
 • wykonywania obliczęń sprawdzających.


Systemy komputerowego wspomagania konstruowania (Computer Aided Engineering) oferują wiele programów ułatwiających obliczenia wytrzymałościowe, stosując numeryczne metody obliczeniowe.

Ciągle jednak znajomość tradycyjnego projektowania elementów maszyn jest istotna w praktyce inżynierskiej.Stronę odwiedzono razy

Na stronie jest obecnie osób