Aktualności   Wyniki   Plany zajęć   Materiały
AktualnościWitam w nowym semestrze!

2018.03.15 - Konsultacje odbywają się w środy od 8.30 - 10.00 pok. 403, bud 2.3. lub sala 405. bud 2.3.

2018.05.29 - zaktualizowano wyniki. Jeśli ktoś uzyskał 50% punktów z wejściówek to ma zaliczone pierwsze i drugie seminarium. Trzecie seminarium przepisuję oceny z wejściówek od 3,5. Z tego co widzę nie dużo osób będzie musiało pisać. Proponuję termin

14 czerwca 2018 (czwartek) godzina 10.15 - odrabianie zaległych laborek.

19 czerwca 2018 (wtorek) godzina 14.30 - I termin pisania wszystkich trzech seminariów.

26 czerwca 2018 (wtorek) godzina 14.30 - II termin pisania wszystkich trzech seminariów.

03 lipiec 2018 (wtorek) godzinia 1430 - III termin (ostatni) pisania wszsytkich trzech seminriów. (Opcjonalnie możemy ten termin przenieść na wrzesień, wybór pozostawiam Wam).


WynikiMiBM 2017/2018

Wyniki pomiaru badanie niszczące połączenia śrubowego
Plany zajęćMechanika i Budowa Maszyn / Stacjonarne

Tematy, harmonogram, skala ocen, warunki zaliczenia

TematyHarmonogramSkala ocen

Inżynieria Biomedyczna / Stacjonarne


MateriałyPierwsza strona teczki i sprawozdania

Instrukcje do zajęć laboratoryjnych z Podstaw Konstrukcji Urządzeń Medycznych

Wyznaczanie charakterystyk sprężyn śrubowych

Wyznaczanie reakcji podpór w belce dwupodporowej

Badanie porównawcze momentu tarcia w łożysku ślizogowym a tocznym

Badanie rozkładu naprężeń tnących w spoinie pachwinowej

Badanie sprawności oraz poślizgu w przekładni pasowej

Badanie niszczące połączeń śrubowych

Badanie wpływu kształtu przekroju profili aluminiowych na strzałkę ugięciaInstrukcje do zajęć laboratoryjnych z Podstaw Konstrukcji Maszyn

Badanie niszczące połączenia śrubowego

Analiza kinematyczna mechanizmu zmiany ruchu obrotowego na ruch posuwisto zwrotnyInstrukcje do zajęć Konstrukcja Napędów

Tematy, harmonogram, skala ocen, warunki zaliczenia

Wskazania do projektowania elemntów wytwarzanych w technologii FDM

 • Arduino


 • Treść sprawozdania:
  1. Cel i zakres badania (max 200 znaków)
  2. Obiekt badań (schemat stanowiska, opis elementów – w punktach)
  3. Metoda pomiaru (opis procedury pomiarowej, opis użytych wzorów i przekształceń - w punktach)
  4. Karta pomiarowa (zatwierdzona przez prowadzącego)
  5. Wyniki badania (analiza wyników, tabele, wykresy, OPISANE)
  6. Wnioski (w punktach)


  Stronę odwiedzono razy

  Na stronie jest obecnie osób