Aktualności   Wyniki   Plany zajęć   Materiały
AktualnościBrak
WynikiMiBM 2016/2017Plany zajęćObecnie prowadzone zajęcia: Mechanika i Budowa Maszyn 2018/2019 semestr 7, 5, 3. Plan zajęć zgodnie z USOS i harmonogramem.
MateriałyGRAFIKA INŻYNIERSKA - RYSUNEK TECHNICZNY0. Harmonogram zajęć, zagadnienia i kryteria oceny

1. Formaty arkusza, linie rysunkowe, tabelka rysunkowa

2. Rzutowanie prostokątne

3. Rzutowanie aksonometryczne

3. Zadanie do rzutowania aksonomterycznego

4. Widoki, przekroje, kłady

4. Zadanie widoki i przekroje - rzutowanie z natury

5. Wymiarowanie

Formatka strony na teczkę z Rysunku Technicznego

Dodatkowe ćwiczenia z rzutowaniaPODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN - PROJEKT PODNOŚNIKA / SPRZĘGŁAZajęcia 1 Harmonogram zajęć, zagadnienia i kryteria oceny

Formatka Projekt Podnośnik / SprzęgłoPODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN - PROJEKT PRZEKŁADNIZajęcia 1 Harmonogram zajęć i zagadnienia projektowe

Zajęcia 2 Obliczanie geometrii i wytrzymałości walcowych kół zębatych

Zajęcia 3 Projektowanie przekładni z wykorzystaniem kreatora programu Inventor

Zajęcia 4 Obliczenia wytrzymałościowe wałów

Zajęcia 5 Sprawdzenie wałów na kąt skręcenia i strzałkę ugięcia

Zajęcia 6 Projektowanie wałów z wykorzystaniem kreatora programu Inventor

Formatka Projekt Przekładnia

Algorytm obliczania przekładni

Obliczanie przekładni

Obliczanie wałów

Przykłady łożyskowania wałów

Przykłady przekładniPODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN - PROJEKT PRZEKŁADNI - NIESTACJONARNIZajęcia 1 Harmonogram zajęć i zagadnienia projektowe

Zajęcia 1 Dane do projektu

Zajęcia 2a Obliczanie geometrii i wytrzymałości walcowych kół zębatych

Zajęcia 2b Projektowanie przekładni z wykorzystaniem kreatora programu Inventor

Zajęcia 3a Obliczenia wytrzymałościowe wałów

Zajęcia 3b Sprawdzenie wałów na kąt skręcenia i strzałkę ugięcia

Zajęcia 3c Projektowanie wałów z wykorzystaniem kreatora programu Inventor

Formatka Projekt Przekładnia

Algorytm obliczania przekładni

Obliczanie przekładni

Obliczanie wałów maszynowychKONSTRUKCJA NAPĘDÓWZajęcia 1 Harmonogram zajęć i zagadnienia projektowe

Formatka Projekt Konstrukcja NapędówPROJEKT KONSTRUKCYJNY MASZYNYZajęcia 1 Harmonogram zajęć i zagadnienia projektowe sem1- stacjonarni

Zajęcia 1 Harmonogram zajęć i zagadnienia projektowe sem2- stacjonarni

Zajęcia 1 Harmonogram zajęć i zagadnienia projektowe sem1- zaoczni

Zajęcia 1 Harmonogram zajęć i zagadnienia projektowe sem2- zaoczni

Formatka Projekt Konstrukcyjny Maszyny sem1

Formatka Projekt Konstrukcyjny Maszyny sem2PODSTAWY KONSTRUKCJI URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH - 6 semestrPKUM Harmonogram zajęć i zagadnienia projektowePOZOSTAŁEStrona tytułowa projektu

Formatowanie treści sprawozdań i projektu

Tablice napreżeń dopuszczalnych

Katalog silników

SPRAWOZDANIA NALEŻY DRUKOWAĆ DWUSTRONNIEStronę odwiedzono razy

Na stronie jest obecnie osób