O mnie   Wykaz osiągnięć   Konsultacje


O mnie  Jestem asystentem w Zakładzie Podstawy Konstrukcji Maszyn, na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Prowadzę zajęcia dydaktyczne z Podstaw Konstrukcji Maszyn: laboratorium, ćwiczenia oraz projekt.

  Ukończyłem dwa kierunki studiów: Mechanikę i Budowę Maszyn na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy oraz Fizjoterapię na Collegium Medicum w Bydgoszczy. Na obu kierunkach uzyskiwałem wyróżnienia za wyniki w nauce i pracę w kołach naukowych. Studiując mechanikę i budowę maszyn zajmowałem w każdym roku akademickim pierwszą lokatę w rankingu studentów. Jako student zrealizowałem projekt "Robot Kroczący" oraz "Głowa Mechatroniczna". W pierwszym projekcie byłem odpowiedzialny za projekt konstrukcyjny, elektronikę, oprogramowanie oraz kierownanie zespołem wykonującym elementy mechaniczne. W drugim projekcie, dokonałem poprawek mechanicznych, wykonałem płytkę przyłączeniową stabilizującą napięcie oraz oprogramowałem mikrokontroler. Oba projekty były wystawiane wielokrotnie na Bydgoskim Festiwalu Nauki, w przedszkolach i szkołach.

  W trakcie studiów zdobywałem pierwsze doświadczenia dydaktyczne, prowadząc dodatkowe zajęcia wyrównawcze z przedmiotów: geometria wykreślna, matematyka, mechanika techniczna, fizyka, mechanika płynów, podstawy konstrukcji maszyn.

  Podczas studiów podejmowałem się pracy w przemyśle między innymi dla firmy Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. Wykonywałem projekty zlecone. W tym czasie również opatentowałem wraz z prof. Bogdanem Ligajem oraz inż. Karolem Koperskim rozwiązanie konstrukcyjne ruchomej rampy do pojazdów mechanicznych.

  W trakcie ostatniego semetru studiów zostałem zatrudniony w Instytutowym Laboratorium Badań Materiałów i Konstrukcji. Podczas pracy w laboratorium miałem możliwość poznania zagadnień związanych z pomiarami tensometrycznymi w tym z badaniami struktur wielkogabarytowych. Zdobyłem również doświadczenie z zakresu: obsługi urządzeń pomiarowych, przeprowadzania i organizacji badań. Moja praca przyczyniła się do powstania Koła Naukowego Pojazdów Szynowych, którego opiekunem został prof. Bogdan Ligaj. Wraz ze studentami zrealizowałem projekt "Manipulator", który został wielokrotnie wystawiany na imprezach promujących Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy. W ramach prac Koła Naukowego złożyłem i uruchomiłem Drukarkę 3D.

  Od października 2015 roku zostałem asystentem w Zakładzie Podstaw Konstrukcji Maszyn. Moje zainteresowania naukowe dotyczą trwałości zmęczeniowej połączeń klejonych oraz kształtowania kompozytów strukturalnych. Zajmuję się również projektowaniem maszyn, obliczeniami numerycznymi i realizacją badań naukowych.
Wykaz osiągnięćWykaz prac opublikowanych od 2013 roku

1.  M. Dzierżanowski, P. Maćkowiak, “The influence of active exercise in low positions on the functional condition of the lumbar-sacral segment in patients with discopathy”, Adv. Clin. Exp. Med, 2013

2.  P. Maćkowiak, B. Ligaj, „Structural solutions to be used in exoskeletons of hand fingers”, Journal of Polish CIMAC, Vol. 10, no 1, s 87—96, 2015

3.  P. Maćkowiak, B. Ligaj, „Analiza rozwiązań konstrukcyjnych egzoszkieletów palców ręki”, Developments In Mechanical Enginering, Vol. 6, no 3, 2015

4.  M. Kotyk, S. Jóźwiak, P. Maćkowiak, „Projekt programu ekspertowego do krótkookresowych przeglądów diagnostycznych pojazdów silnikowych”, Developments In Mechanical Enginering, Vol. 6, no 3, 2015

5.  M. Kotyk, P. Maćkowiak, „Badanie podstawowych właściwości mechanicznych próbek z tworzywa ABS wykonanych za pomocą drukarki 3D w zależności od stopnia ich wypełnienia”, Nauka nie jedno ma imię…, Tom III, Wyd. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy, 2015

6.  P. Maćkowiak, M. Kotyk, „Kryteria konstrukcyjne egzoszkieletów palców”, Nauka nie jedno ma imię…, Tom III, Wyd. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy, 2015

7.  D. Boroński, M. Kotyk, P. Maćkowiak, „Fracture Toughness of Explosively Welded Al/Ti Layered Material in Cryogenic Conditions”, Procedia Structural Integrity, tom 2/2016, Elsevier, s 3764-3771

8.  D. Boroński, M. Kotyk, P. Maćkowiak, „Measurement method of crack lenght in compact tension type specimens made from the Al/Ti layered material”, Problemy Eksploatacji no 3/2016, s 35-42

9.  P. Maćkowiak, M. Kotyk, D. Boroński, „Construction of a test stand and a method for assessment of safety belts mounting points in terms of valid rules”, Problemy Eksploatacji no 3/2016, s 17-26

10.  P. Maćkowiak, M. Kotyk, P. Kabat, R. Tomkiewicz, D. Magdziarz, „Wielkość i liczba wad w elementach wyprodukowanych metodą FDM w zależności od parametru prędkości wytwarzani”, Developments In Mechanical Enginering, Vol. 7, no 4, 2016, s 17-32

Udział w konferencjach naukowych

1.  Udział w III Interdyscyplinarnym Sympozjum Doktorantów „Nauka niejedno ma imię…”, wygłoszenie referatu „Analiza istniejących rozwiązań konstrukcyjnych egzoszkieletów palców ręki”.

2.  Udział w XXVI Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania, prezentacja posteru „Wytrzymałość klejonych złączy zakładkowych wykonanych z materiałów o różnych właściwościach mechanicznych”.

3.  Udział w IV Interdyscyplinarnym Sympozjum Doktorantów „Nauka niejedno ma imię…”, wygłoszenie referatu „Analityczne metody wyznaczania naprężeń w zakładkowych połączeniach klejonych”.

4.  Udział w IV Interdyscyplinarnym Sympozjum Doktorantów „Nauka niejedno ma imię…”, prezentacja posteru „Analityczne metody wyznaczania naprężeń w zakładkowych połączeniach klejonych

5.  Udział w III Międzynarodowej Konferencja Naukowo-Biznesowa „Inżynieria Przyszłości 2016”, wygłoszenie referatu „Budowa stanowiska oraz metoda badania punktów kotwiczenia pasów bezpieczeństwa w świetle obowiązujących przepisów”.

Wykaz patentów i wzorów użytkowych

1.  Patent nr 410720 pt.: Rampa do pojazdów mechanicznych przeznaczonych do transportu ludzi w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Współautorzy: Ligaj Bogdan, Koperski Karol.

Wykaz zgłoszeń patentowych i wzorów użytkowych

1.  Zgłoszenie patentowe pt.: Zespół do przekazywania płynów eksploatacyjnych i energii elektrycznej do części maszyn wykonujących ruch obrotowy ludzi w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Współautorzy: Ligaj Bogdan

2.  Zgłoszenie patentowe pt.: Przyrząd do przygotowania próbek zakładkowych połączeń klejonych w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Współautorzy: Ligaj Bogdan, Spryszyński Sylwester, Kotyk Maciej

3.  Zgłoszenie patentowe nr P.420066, pt.: Maszyna do wykonywania próbek do badań z mas klejących z regulowaną siłą zagęszczania objętości w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Współautorzy: Ligaj Bogdan.

Udział w projektach badawczych

1.  Udział w projekcie nr DZP/INNOTECH/3/528/2014 pt.: Wózek tramwajowy z niesztywną przegubową ramą zabudowany pod tramwajem niskopodłogowym finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu INNOTECH3. Wykonawcy projektu: konsorcjum UTP-PESA Bydgoszcz,

2.  Udział w projekcie nr PBS2/A5/35/2013 pt: Nowe zawansowane materiały warstwowe Al-Ti o podwyższonej odporności balistycznej na konstrukcje lotnicze i kosmiczne. Projekt Ministerstwa Nauki z Programu Badań Stosowanych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Współpraca z przemysłem

1.  Voucher Badawczy nr BZ-101/1014/WIM pt. „Opracowanie innowacyjnego przyrządu do odciążania stawów wspomagającego utrzymanie równowagi i technologii jego produkcji”,

2.  Voucher Badawczy nr VB/01/2014/086 pt. „Urządzenie do oszołamiania bydła przed ubojem z możliwością zastosowania do uboju rytualnego”,

3.  Badania zlecone BZ pt. „Wprowadzenie zmian konstrukcyjnych w budowie stopnia wysuwanego pojazdu szynowego”,

4.  Voucher Badawczy nr VB/01/2015/MAR/UE pt.:„Opracowanie procesu technologicznego wykonania semafora polegająca na obniżeniu jego masy przy zachowaniu parametrów wytrzymałościowych i sztywnościowych”,

5.  Badania zlecone nr BZ-142/2015/WIM pt. „Ocena poprawności doboru cech konstrukcyjnych wybranych elementów zespołu roboczego brykieciarki BrikStar 400”.

6.  Badania zlecone BZ-2/2016/WIM pt.: „Badania wytrzymałościowe i środowiskowe mikrorurek oraz złączek i elementów uszczelniających”.

7.  Badania zlecone BZ-20/2016/WIM pt.: „Ocena trwałości zmęczeniowej tulei pracującej w zespole roboczym Brykieciarki BrikStar 400”.

8.  Badania zlecone BZ-103/2016/WIM, kierownik badania pt.: „Badanie wytrzymałości punktów kotwiczenia pasów bezpieczeństwa fotela do ambulansu medycznego”.


Stronę odwiedzono razy

Na stronie jest obecnie osób